Ev@lang

Ev@lang

Niveautest Ev@lang NIEUW bij Alliance française Oost-Vlaanderen!! Ev@lang, de nieuwe online niveautest van het CIEP (Centre International d'Etudes Pédagogiques) is vanaf nu beschikbaar bij Alliance française Oost-Vlaanderen!!

-       Deze niveautest stelt iedereen in staat om, op het even welk moment, het niveau van zijn of haar kennis van het Frans te evalueren met het oog op een inschrijving voor een lessenreeks Frans of een examen DELF DALF. (Het is geen certifiërende test en er is ook geen diploma aan verbonden!)

-       Deze test houdt rekening met de 6 competentieniveau’s van het ERK (Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen). Bijkomend voordeel is dat de test 12 niveau’s en tussenniveau’s voorstelt en dus een duidelijker beeld geeft van je talenkennis.

-       Ev@lang is een test 100% online en van korte duur (35 minuten maximum).

-       De test bevat 3 modules: mondeling begrijpen – schriftelijk begrijpen – spraakkunst en woordenschat.

-       Bij het beeindigen van de test krijgt de gebruiker onmiddellijk het resultaat en dit kan uitgeprint worden.

Kostprijs? Een test Ev@lang kost 15,00€ voor de 3 modules.  Dit bedrag wordt terugbetaald indien je je tijdens hetzelfde jaar nog inschrijft bij de Alliance française Oost-Vlaanderen voor een lessenreeks of een examen DELF DALF

Hoe kan ik mij hiervoor inschrijven? Het volstaat een mail te sturen naar info@alliancefr-oostvlaanderen.be met je naam, adres en mailadres (en eventueel een telefoonnummer) en de melding 'inscription Ev@lang'. Terzelfdertijd stort je 15,00€ op rekening BE76 0682 4310 8295 van ‘Alliance française Oost-Vlaanderen’ met de melding « Ev@lang + je naam». Je krijgt dan een automatische mail met een link en een paswoord die je zullen toelaten de test thuis online te doen. Voor meer info en een gratis demo: http://www.evalang.fr/fr/particuliers  

Terug naar vorige pagina

francais