Cursussen

 

0. Hoe inschrijven voor de cursussen ?

 

Cursussen voor studenten
 

1. CURSUS VOOR STUDENTEN Bachelor - lager onderwijs

2. CURSUS VOOR STUDENTEN Bachelor - secundair onderwijs
3. CURSUS VOOR STUDENTEN Bachelor - journalistiek, office-, bedrijfs- en communicatiemanagement

 

Cursussen voor volwassenen en/of studenten
 

4. CURSUSSEN VOOR LEERKRACHTEN

5. CURSUS OPFRISFRANS

6. CURSUS CONVERSATIE ACTUALITEIT - HOOG NIVEAU

Partnership

 

7. FRANCOFORM 2017-2019

8. FORMAPRIM
9
. EUROPESE DAG VAN DE TALEN

 

Niveautest Ev@lang

NIEUW bij Alliance française Oost-Vlaanderen!! Ev@lang, de nieuwe online niveautest van het CIEP (Centre International d'Etudes Pédagogiques) is vanaf nu beschikbaar bij Alliance française Oost-Vlaanderen!!

-       Deze niveautest stelt iedereen in staat om, op het even welk moment, het niveau van zijn of haar kennis van het Frans te evalueren met het oog op een inschrijving voor een lessenreeks Frans of een examen DELF DALF. (Het is geen certifiërende test en er is ook geen diploma aan verbonden!)

-       Deze test houdt rekening met de 6 competentieniveau’s van het ERK (Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen). Bijkomend voordeel is dat de test 12 niveau’s en tussenniveau’s voorstelt en dus een duidelijker beeld geeft van je talenkennis.

-       Ev@lang is een test 100% online en van korte duur (35 minuten maximum).

-       De test bevat 3 modules: mondeling begrijpen – schriftelijk begrijpen – spraakkunst en woordenschat.

-       Bij het beeindigen van de test krijgt de gebruiker onmiddellijk het resultaat en dit kan uitgeprint worden.

Kostprijs? Een test Ev@lang kost 15,00€ voor de 3 modules.  Dit bedrag wordt terugbetaald indien je je tijdens hetzelfde jaar nog inschrijft bij de Alliance française Oost-Vlaanderen voor een lessenreeks of een examen DELF DALF

Hoe kan ik mij hiervoor inschrijven? Het volstaat een mail te sturen naar info@alliancefr-oostvlaanderen.be met je naam, adres en mailadres (en eventueel een telefoonnummer) en de melding 'inscription Ev@lang'. Terzelfdertijd stort je 15,00€ op rekening BE76 0682 4310 8295 van ‘Alliance française Oost-Vlaanderen’ met de melding « Ev@lang + je naam». Je krijgt dan een automatische mail met een link en een paswoord die je zullen toelaten de test thuis online te doen. Voor meer info en een gratis demo: http://www.evalang.fr/fr/particuliers 

 

 

 

HOE INSCHRIJVEN VOOR EEN CURSUS?

Inschrijven?

- via e-mail : info@alliancefr-oostvlaanderen.be
te vermelden gegevens: naam en voornaam / adres en telefoonnummer / e-mailadres / code van gekozen cursus
voor studenten: naam van de hogeschool en opleidingsjaar - ten laatste 10 dagen voor de start van de cursus
- door storting van het gewenste bedrag op rekening BE76 0682 4310 8295 van Alliance
française Oost-Vlaanderen, met vermelding van de code van de cursus + naam van de cursist

• De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld.
• Een cursus wordt ingericht vanaf 8 deelnemers.
• Maximum 12 deelnemers.

 Waarom een cursus Frans volgen bij Alliance française? Dit zijn onze troeven:

 • Kleine groepen (maximum 12 deelnemers).
 • Gericht op communicatieve vaardigheden, in de eerste plaats spreekvaardigheid
 • Creatieve en ludieke werkvormen
 • Een Franstalige lesgever (native speaker)
 • De lesgever tracht in te spelen op de werkelijke noden van de cursisten.
 • Een haalbare kostprijs
 • Aan het einde van de cursus ontvangen de deelnemers een attest met het label Alliance française, een wereldwijde en internationaal erkende organisatie.

 

CURSUS ONDERSTEUNING TAALVAARDIGHEID FRANS VOOR STUDENTEN BACHELOR IN HET ONDERWIJS - LAGER ONDERWIJS 2016-2017 (Code S1)

 • Een wekelijks taalbad Frans
 • Je kennis van het Frans inoefenen, uitbreiden en verbeteren
 • Je woordenschat uitbreiden
 • Actuele thema's, afgestemd op de latere beroepsituatie
Het kan in de cursus ondersteuning taalvaardigheid Frans van Alliance française Oost-Vlaanderen!

Wanneer worden de lessen gegeven?
18 sessies (30 lesuren), telkens de dinsdagavond van 18u00 tot 19u40, vanaf 18 oktober tot 20 december 2016 (niet op 01/11 en 15/11), van 15 februari tot 28 maart en van 18 april tot 2 mei 2017

Waar worden de lessen gegeven?
Alliance française, Krijgslaan 20-22, 9000 Gent

Inschrijvingen:

 • via e-mail info@alliancefr-oostvlaanderen.be
 • te vermelden gegevens: naam en voornaam / adres en telefoonnummer / e-mailadres / naam van de hogeschool en opleidingsjaar / vermelding code gekozen cursus
 • door storting van € 165,00 op rekening BE76 0682 4310 8295 van Alliance française Oost-Vlaanderen, met vermelding "Code S1 + naam cursist"
 • De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld.
 • Uiterste inschrijvingsdatum: 10 dagen voor start van de cursus
 • De cursus wordt ingericht vanaf 8 deelnemers. Maximum 12 deelnemers.

 

instit.jpeg

 

CURSUS ONDERSTEUNING SPREEKVAARDIGHEID FRANS VOOR STUDENTEN BACHELOR IN HET ONDERWIJS - SECUNDAIR ONDERWIJS 2016-2017 (Code S3)

 • Een wekelijks taalbad Frans
 • Je kennis van het Frans inoefenen, uitbreiden en verbeteren
 • Je woordenschat uitbreiden
 • Actuele thema's, afgestemd op de latere beroepsituatie
Het kan in de cursus ondersteuning spreekvaardigheid Frans van Alliance française Oost-Vlaanderen.

Wanneer worden de lessen gegeven?

18 sessies (30 lesuren), telkens de donderdagavond van 18u00 tot 19u40, vanaf 27 oktober tot 22 december 2016 en van 16 februari tot 30 maart en van 20 april tot 27 april 2017

Waar worden de lessen gegeven?
Alliance française, Krijgslaan 20-22, 9000 Gent

Inschrijvingen:

 • via e-mail info@alliancefr-oostvlaanderen.be
 • te vermelden gegevens: naam en voornaam / adres en telefoonnummer / e-mailadres / naam van de hogeschool en opleidingsjaar / vermelding code gekozen cursus
 • door storting van € 165,00 op rekening BE76 0682 4310 8295 van Alliance française Oost-Vlaanderen, met vermelding "Code S3 + naam cursist"
 • De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld.
 • Uiterste inschrijvingsdatum: 10 dagen voor start van de cursus
 • De cursus wordt ingericht vanaf 8 deelnemers. Maximum 12 deelnemers.

 etudiant2.jpeg

 

CURSUS ONDERSTEUNING TAAL- en SPREEKVAARDIGHEID FRANS VOOR STUDENTEN BACHELOR Journalistiek, office-, bedrijfs- en communicatiemanagement 2016-2017 (Code S2)

 • Een wekelijks taalbad Frans
 • Je kennis van het Frans inoefenen, uitbreiden en verbeteren
 • Je woordenschat uitbreiden
 • Actuele thema's, afgestemd op de latere beroepsituatie
Het kan in de cursus ondersteuning taal- en spreekvaardigheid Frans van Alliance française Oost-Vlaanderen.

Wanneer worden de lessen gegeven?

18 sessies (30 lesuren), telkens de woensdagavond van 18u00 tot 19u40, vanaf 19 oktober tot 21 december 2016 en van 15 februari tot 29 maart en van 19 tot 26 april 2017 

Waar worden de lessen gegeven?
Alliance française, Krijgslaan 20-22, 9000 Gent

Inschrijvingen:

 • via e-mail info@alliancefr-oostvlaanderen.be
 • te vermelden gegevens: naam en voornaam / adres en telefoonnummer / e-mailadres / naam van de hogeschool en opleidingsjaar / vermelding code gekozen cursus
 • door storting van € 165,00 op rekening BE76 0682 4310 8295 van Alliance française Oost-Vlaanderen, met vermelding "Code S2 + naam cursist"
 • De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld.
 • Uiterste inschrijvingsdatum: 10 dagen voor start van de cursus
 • De cursus wordt ingericht vanaf 8 deelnemers. Maximum 12 deelnemers.

 

CURSUSSEN VOOR LEERKRACHTEN


"PARLONS FRANÇAIS!"

voor ONDERWIJZERS
2016-17 (Codes L1 of L2)

Doelpubliek? Onderwijzers in functie die hun kennis van het Frans wensen op te frissen en die zoveel mogelijk Frans willen spreken tijdens de lessen.

Doelstellingen: een wekelijks taalbad Frans, o.l.v. een Franstalige lesgeefster (native speaker), vertrekkend vanuit de nieuwe eindtermen en leerplannen Frans voor het basisonderwijs, interactief en ludiek, inspelend op de concrete behoeften en het reële taalniveau van de cursisten, aandacht voor klasinstructies in het Frans, praktijkgerichte leerinhouden en activiteiten.

Een greep uit de evaluaties van de cursisten van vorig schooljaar

 • "Een taalbad waar we echt wel Frans konden, mochten en moesten praten!"
 • "Heel veel bijgeleerd op die 10 lessen!"
 • "Ik heb mijn woordenschat uitgebreid met termen die in de klas bruikbaar zijn."
 • "'De thema's sloten aan bij de leefwereld van de kinderen die wij dagelijks  in onze klas hebben"
 • "Ik heb meer vertrouwen gekregen om Frans te durven spreken in mijn klas."
 • "Voor elke les was er een verzorgd en bruikbaar dossier."
 • "Er was een uitstekende ondersteuning en we kregen veel informatie."
 • "Een mooie combinatie van spreken, schrijven, spelvormen en liedjes."
 • "Gevarieerde en toffe activiteiten!"
 • "Ik doe nu meer mondelinge vaardigheden in de klas."

Praktisch

Wanneer worden de lessen gegeven?
10 sessies (30 lesuren), telkens de woensdagnamiddag van 14u00 tot 17u00

Reeks 1 (Code L1): start op  9 november 2016 tot 25 januari 2017 (uitgezonderd tijdens de schoolvakanties).

Reeks 2 (Code L2) = herhaling van reeks 1 : start op  1 februari 2017 tot 26 april 2017 (uitgezonderd tijdens de schoolvakanties).

Waar worden de lessen gegeven?
Alliance française
Krijgslaan 20-22
9000 Gent

Kostprijs
€ 220,00 

Inschrijvingen:

 • via e-mail info@alliancefr-oostvlaanderen.be
 • te vermelden gegevens: naam en voornaam / adres en telefoonnummer / e-mailadres / naam van school en leerjaar
 • door storting van € 220,00 op rekening BE76 0682 4310 8295 van Alliance française Oost-Vlaanderen met vermelding « Code L1 of L2 + naam cursist »
 • Uiterste inschrijvingsdatum: 10 dagen voor de start van de cursus
 • De cursus wordt ingericht vanaf 8 inschrijvingen; maximum 12 deelnemers!
 • De inschrijving is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld.

De deelnemers ontvangen een nascholingsattest met het label Alliance française, een wereldwijde en internationaal erkende organisatie.

rentreeclasses2.jpeg

 

 

"RESTER CONNECTÉ - RESTER TENDANCE"
voor leerkrachten secundair onderwijs
(Code L3)

Doelpubliek? Leerkrachten Frans secundair onderwijs die hun kennis van de Franse maatschappij en cultuur willen opfrissen, actualiseren en aanvullen.

Doelstellingen: een wekelijks taalbad Frans, een geactualiseerde kijk op allerlei aspecten van de Franse maatschappij en de Franstalige wereld (media, politiek, economie, onderwijs, jongerencultuur, chanson e.d. Elke les start met "l'actu du jour".
Praktijkgericht

Een greep uit de thema's die aan bod komen:
- Les grands thèmes qui préoccupent les Français d'aujourd'hui
- Les personnalités du moment
- Le système éducatif
- Les nouvelles régions
- Les goûts et les couleurs d'aujourd'hui
- Les jeunes: qu'est-ce qui les 'branche' aujourd'hui? comment se connectent-ils les uns aux autres? qu'est-ce qu'ils écoutent, lisent, regardent? ...
- La France et la francophonie dans le contexte européen et mondial
- ....

Praktisch
Wanneer worden de lessen gegeven?
8 sessies van 2u (16 lesuren), telkens op maandagavond van 19u30 tot 21u30 van 30 januari tot 27 maart 2017  (uitgezonderd tijdens de schoolvakanties).

Waar worden de lessen gegeven?
Alliance française
Krijgslaan 20-22
9000 Gent

Kostprijs
€ 120,00 

Inschrijvingen:

 • via e-mail info@alliancefr-oostvlaanderen.be
 • te vermelden gegevens: naam en voornaam / adres en telefoonnummer / e-mailadres / naam van school en leerjaar / vermelding code gekozen cursus
 • door storting van € 120,00 op rekening BE76 0682 4310 8295 van Alliance française Oost-Vlaanderen met vermelding « Code L3 + naam cursist »
 • Uiterste inschrijvingsdatum: 10 dagen voor de start van de cursus
 • De cursus wordt ingericht vanaf 8 inschrijvingen; maximum 12 deelnemers!
 • De inschrijving is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld.

De deelnemers ontvangen een nascholingsattest met het label Alliance française, een wereldwijde en internationaal erkende organisatie.

 

CURSUS OPFRISFRANS voor VOLWASSENEN en STUDENTEN - 2016-17 (Codes V1, V2 of V3)

Doelpubliek: Volwassenen en/of studenten die een minimale kennis hebben op niveau B1.1 (secundair onderwijs)

Doelstellingen:
-       Je kennis van de taal aanvullen, opfrissen en verbeteren
-       een wekelijks taalbad
-       leren je kennis op een autonome manier te verbeteren
-       bepaalde aspecten van de Franstalige wereld ontdekken  
 
Werkwijze:
-       Een actionele en communicatieve benadering
-       Autonome sessies rond de vier taalcompetenties
-       Werken in kleine niveaugroepen en in grote groep  
 
Hoe ziet een sessie er uit ?
-       Een of meerdere communicatieve doelstellingen
-       Een of meer authentieke documenten
-       Een grammaticaal item
-       Enkele sleutelzinnen, formules en uitdrukkingen
-       Een paar fonetica-oefeningen
-       Een item rond cultuur en beschaving
-       Persoonlijke oefeningen (zowel geschreven als mondeling)
-       Remediëringsoefeningen en vervolmakingsoefeningen die thuis kunnen gemaakt worden.  
 

Data :

- korte reeks: 10 sessies van 1u30 (= 15u) op dinsdagavond (niet tijdens de schoolvakanties) van 20u00 tot 21u30  (start op 8 november 2016 tot 24 januari 2017  - Prijs: (code V1) : 110 €

- lange reeks: 20 sessies van 1u30 (= 30u) op donderdagavond (niet tijdens de schoolvakanties) van 20u00 tot 21u30  (start op 10 november 2016 tot 27 april 2017   - Prijs: (code V2) : 200 €

- herhaling korte reeks: 10 sessies van 1u30 (= 15u) op dinsdagavond (niet tijdens de schoolvakanties) van 20u00 tot 21u30  (start op 31 januari tot 25 april 2017  - Prijs: (code V3) : 110 €

 

Inschrijvingen:

 • via e-mail info@alliancefr-oostvlaanderen.be
 • te vermelden gegevens: naam en voornaam / adres en telefoonnummer / e-mailadres / beroep / vermelding code gekozen cursus
 • door storting van het gewenste bedrag op rekening BE76 0682 4310 8295 van Alliance française Oost-Vlaanderen, met vermelding "Code V1 of V2 of V3 + naam cursist"
 • De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld.
 • Uiterste inschrijvingsdatum:  10 dagen voor start van de cursus
 • De cursus wordt ingericht vanaf 8 deelnemers. Maximum 12 deelnemers.

 

CURSUS CONVERSATIE ACTUALITEIT - HOOG NIVEAU voor VOLWASSENEN en STUDENTEN - 2016-17 (Codes V4 of V5)

Doelpubliek:  Volwassenen en/of of studenten die hun reeds goede kennis van het Frans willen onderhouden en verbeteren.


Doelstellingen: De cursus geeft aan de deelnemers de mogelijkheid de actualiteit
van de voorbije week door te nemen en te commentariëren (krantenkoppen, cartoons, foto’s , nieuwsbulletins vormen hiervoor de basis). Elke les vormt een moment van uitwisseling, informatie en confrontatie van ideeën over verschillende onderwerpen. Er wordt van de deelnemers verwacht dat ze interesse hebben voor de actualiteit. Zij hebben bij de aanvang van de cursus reeds een niveau B2 bereikt, zodat kan gestreefd worden naar een hoger niveau (C1 of zelfs C2).

Data

Reeks 1 : 10 sessies van 1u30 (=15u) op woensdagavond van 20u00 tot 21u30 start op 9 november 2016 tot 25 januari 2017 (niet tijdens de schoolvakanties) - Prijs:  110 € (code V4)

Reeks 2 : 10 sessies van 1u30 (=15u) op woensdagavond van 20u00 tot 21u30:  start op 1 februari tot 26 april 2017 (niet tijdens de schoolvakanties) - Prijs:  110 € (code V5)

Inschrijven kan voor één van de twee reeksen of voor beide. Indien men inschrijft voor de twee reeksen (Codes V4+V5) bedraagt de prijs slechts 200 €

Inschrijvingen:

 • via e-mail info@alliancefr-oostvlaanderen.be
 • te vermelden gegevens: naam en voornaam / adres en telefoonnummer / e-mailadres / beroep / vermelding code gekozen cursus
 • door storting van € 110,00 of € 200,00 op rekening BE76 0682 4310 8295 van Alliance française Oost-Vlaanderen, met vermelding "Code V4 of V5 of V4+V5  + naam cursist"
 • Uiterste inschrijvingsdatum: 10 dagen voor start van de cursusreeks
 • De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld.
 • De cursus wordt ingericht vanaf 8 deelnemers. Maximum 12 deelnemers.

 

 

 

FRANCOFORM 2017-2019

Alliance française Oost-Vlaanderen is partner van het navormingsprogramma FrancoForm 2017-2019

Didactische expertise, netwerking en interculturaliteit in het onderwijs Frans Moderne Vreemde Taal in Vlaanderen.

Meer info op: http://bvlf.org/nl/francoform.aspx

 

FORMAPRIM 2015-2017

Alliance française Oost-Vlaanderen is partner van het navormingsprogramma Formaprim 2015-2017 voor nascholers en leerkrachten lager onderwijs. dit programma heeft als doel het onderwijs van het Frans in het basisonderwijs te verbeteren.

Meer info op: http://forma-prim.be 

 

 

EUROPESE DAG VAN DE TALEN (EDT) 2015-2018

Alliance française Oost-Vlaanderen is partner van het samenwerkingsverband EDT-platform 2015-2018.

http://onderwijs.vlaanderen.be/node/5655

https://www.epos-vlaanderen.be/nl/EDT

Terug naar vorige pagina

francais