Cursussen

 

Ons cursusaanbod voor het jaar 2017-2018 is gevoelig uitgebreid en vernieuwd.

Meer mensen zullen een cursus kunnen vinden, die beantwoordt aan hun noden.

Bekijk hier een bondig overzicht van dit aanbod!

Meer gedetailleerde info op onze nieuwe website www.af-ovl.be

CURSUSAANBOD 2017-2018  

Beter Frans leren ! Beter Frans spreken !    

 

INTENSIEVE EN PROGRESSIEVE CURSUSSEN
Je trekt je plan in het Frans maar je zou graag je kennis verstevigen en verbeteren ? Je zou je taalvaardigheid in het Frans terug op peil willen brengen ? Je kan hier tijd voor vrijmaken et je zou graag snel willen vorderen ? Dan zijn onze intensieve cursussen zeker iets voor jou !
- Opfrisfrans (Tussenniveau) 3 niveau’s (van B1.1 tot B1.3) telkens 36 lesuren (12 sessies van 3u) dinsdag of woensdag 19u00-22u00
- Frans voor gevorderden 2 niveau’s (van B2.1 tot B2.2) telkens 36 lesuren (12 sessies van 3u) woensdag of donderdag 19u00-22u00  


ATELIERS TAAL- EN SPREEKVAARDIGHEID VOOR STUDENTEN

- « Oser parler » voor studenten Bachelor Lager Onderwijs
Je zal later wellicht Frans onderwijzen in het lager onderwijs ? Je moet het niveau B2 halen wat betreft de mondelinge taalvaardigheid, maar je voelt je nog niet echt op je gemak ? Je denkt dat je er moeite zal mee hebben om Frans te spreken tegen je leerlingen ? Dan is dit atelier ‘Durven spreken’ voor jou gemaakt !
6 sessies van 2u30 – dinsdag 18u30-21u00

- « Parler avec plus de naturel » voor studenten Bachelor Secundair Onderwijs
Je studeert om Frans te onderwijzen ? Je beheerst het Frans maar je hebt het gevoel dat het beter kan ? Je zou vlotter en correcter willen spreken ? In dit atelier krijg je de gelegenheid Frans te spreken zoals de Fransen het doen !
6 sessies van 2u30 – donderdag 18u30-21u00    


CONVERSATIEGROEPEN FRANS

- Praatcafé (tussenniveau)
Je spreekt graag Frans maar je hebt niet dikwijls de gelegenheid om die taal te spreken ? Je trekt je plan in het Frans maar je zou graag vlotter en met minder fouten spreken ? Je kan 1u30 per week besteden aan een ontspanningsmoment in het Frans ? Aarzel dan niet om deel te nemen aan ons praatcafé !
10 sessies van 1u30 – maandag 20u00-21u30

- Conversatie – actualiteit (hoog niveau)
Je spreekt graag Frans maar je hebt niet dikwijls de gelegenheid om die taal te spreken ? Je niveau is goed en de actualiteit interesseert je ? Je kan 1u30 per week besteden aan een ontspanningsmoment in het Frans ? Aarzel dan niet om deel te nemen aan deze conversatiegroep !
10 sessies van 1u30 – woensdag 20u00-21u30    


CURSUSSEN VOOR LEERKRACHTEN
- « Rester connecté – rester tendance » voor leerkrachten Frans
Je geeft les in het secundair onderwijs ? Je zou graag je kennis over het hedendaagse Frankrijk willen opfrissen en terzelfdertijd een Frans taalbad nemen ? Dan is deze cursus ideaal voor jou !
8 sessies van 2u – maandag 19u00-21u00

- « Parlons français! » voor onderwijzers
Je geeft les in het lager onderwijs ? Je zou graag je mondelinge taalvaardigheid willen verbeteren en je woordenschat verrijken om je meer op je gemak te voelen in de lessen Frans? Je zou ook graag tips krijgen om je lessen ludieker en interactiever te maken ? Je denkt dat het de moeite waard is om daar enkele woensdagnamiddagen aan te besteden ? Deze cursus voor onderwijzers is echt iets voor jou !
10 sessies van 3u – woensdag 14u00-17u00

- Didactische ateliers voor leerkrachten Frans
In voorbereiding. 


CURSUSSEN VOOR SPECIFIEKE DOELGROEPEN
-
  « Jeux de bouche » (atelier uitspraak en fonetiek)
Je hebt de indruk dat je niet echt goed Frans spreekt ? Je hebt geen zuiver accent ? Je zou hier iets willen aan doen ? Dan zal je dit atelier zeker zien zitten !
5 sessies van 1u (om de 14 dagen) – maandag 18u00-19u00

- « PRO SNEL » (praktisch Frans voor professionele doeleinden)
Je hebt Frans nodig voor je werk ? Je moet mails opstellen in het Frans ? Je ontmoet dikwijls franstalige klanten ? Je beschikt over weinig tijd om je Frans bij te schaven ? Deze snelcursus zal aan je noden beantwoorden !
5 sessies van 2u – vrijdag 19u00-21u00

- Vakantiefrans
Je vertrekt deze zomer naar Frankrijk ? Je voelt de noodzaak je taalkennis op te frissen om de meest voorkomende reissituaties aan te kunnen, zelfs in onvoorziene omstandigheden ? Kom dan je vakantie met ons voorbereiden !
8 sessies van 2u – vrijdag 19u00-21u00 (mei-juni)

- Voorbereidende examentraining voor het examen DALF C1
Een goed opgebouwde examentraining voor wie het examen goed voorbereid en in de beste condities wil afleggen. Deze cursusmodule omvat 2 collectieve sessies, examensimulaties, oefeningen voor thuis en individuele feedback. Raadpleeg onze website voor meer gedetailleerde info !      


PRIVE-CURSUSSEN

Op aanvraag. Contacteer ons en vraag een offerte !

 

Onze website wordt momenteel grondig vernieuwd.

 

Binnenkort leest u meer gedetailleerde info over deze cursussen o.m. precieze data, tarieven en inschrijvingsmodaliteiten.

 

Wij danken u om nog eventjes geduld te oefenen.

 

 

Waarom een cursus Frans volgen bij Alliance française? Dit zijn onze troeven:

  • Kleine groepen (maximum 12 deelnemers).
  • Gericht op communicatieve vaardigheden, in de eerste plaats spreekvaardigheid
  • Creatieve werkvormen
  • Een Franstalige lesgever (native speaker)
  • De lesgever tracht in te spelen op de werkelijke noden van de cursisten.
  • Een haalbare kostprijs
  • Aan het einde van de cursus ontvangen de deelnemers een attest met het label Alliance française, een wereldwijde en internationaal erkende organisatie.

 
Hoe inschrijven voor een cursus?

Onze website wordt grondig vernieuwd. Binnenkort zal het mogelijk zijn online in te schrijven voor onze cursussen. Dank bij voorbaat om nog even geduld te oefenen!

 

 

Niveautest Ev@lang

NIEUW bij Alliance française Oost-Vlaanderen!! Ev@lang, de nieuwe online niveautest van het CIEP (Centre International d'Etudes Pédagogiques) is vanaf nu beschikbaar bij Alliance française Oost-Vlaanderen!!

-       Deze niveautest stelt iedereen in staat om, op het even welk moment, het niveau van zijn of haar kennis van het Frans te evalueren met het oog op een inschrijving voor een lessenreeks Frans of een examen DELF DALF. (Het is geen certifiërende test en er is ook geen diploma aan verbonden!)

-       Deze test houdt rekening met de 6 competentieniveau’s van het ERK (Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen). Bijkomend voordeel is dat de test 12 niveau’s en tussenniveau’s voorstelt en dus een duidelijker beeld geeft van je talenkennis.

-       Ev@lang is een test 100% online en van korte duur (35 minuten maximum).

-       De test bevat 3 modules: mondeling begrijpen – schriftelijk begrijpen – spraakkunst en woordenschat.

-       Bij het beeindigen van de test krijgt de gebruiker onmiddellijk het resultaat en dit kan uitgeprint worden.

Kostprijs? Een test Ev@lang kost 15,00€ voor de 3 modules.  Dit bedrag wordt terugbetaald indien je je tijdens hetzelfde jaar nog inschrijft bij de Alliance française Oost-Vlaanderen voor een lessenreeks of een examen DELF DALF

Hoe kan ik mij hiervoor inschrijven? Het volstaat een mail te sturen naar info@alliancefr-oostvlaanderen.be met je naam, adres en mailadres (en eventueel een telefoonnummer) en de melding 'inscription Ev@lang'. Terzelfdertijd stort je 15,00€ op rekening BE76 0682 4310 8295 van ‘Alliance française Oost-Vlaanderen’ met de melding « Ev@lang + je naam». Je krijgt dan een automatische mail met een link en een paswoord die je zullen toelaten de test thuis online te doen. Voor meer info en een gratis demo: http://www.evalang.fr/fr/particuliers 

 

 

 

 

Alliance française Oost-Vlaanderen is partner van 3 belangrijke programma's.

 

FRANCOFORM 2017-2019

Alliance française Oost-Vlaanderen is partner van het navormingsprogramma FrancoForm 2017-2019

Didactische expertise, netwerking en interculturaliteit in het onderwijs Frans Moderne Vreemde Taal in Vlaanderen.

Meer info op: http://bvlf.org/nl/francoform.aspx

 

FORMAPRIM 2015-2017

Alliance française Oost-Vlaanderen is partner van het navormingsprogramma Formaprim 2015-2017 voor nascholers en leerkrachten lager onderwijs. dit programma heeft als doel het onderwijs van het Frans in het basisonderwijs te verbeteren.

Meer info op: http://forma-prim.be 

 

 

EUROPESE DAG VAN DE TALEN (EDT) 2015-2018

Alliance française Oost-Vlaanderen is partner van het samenwerkingsverband EDT-platform 2015-2018.

http://onderwijs.vlaanderen.be/node/5655

https://www.epos-vlaanderen.be/nl/EDT

Terug naar vorige pagina

francais