Recent nieuws

17 oktober 2017 Le Silence de la mer

Het gekende boek van Vercors op de planken in Gent
Lees meer

14 oktober 2017 Leesgroep Frans in De Krook

De leesgroep 'Makkelijk Frans' start met Vercors
Lees meer

02 oktober 2017 DELF DALF

De eerstvolgende examensessie valt in december 2017. Inschrijvingen vanaf 2 oktober 2017.
Lees meer

30 september 2017 OPEN DEUR

Alliance française Oost-Vlaanderen vernieuwt en breidt uit. Meer hierover op onze Open deur!
Lees meer

15 augustus 2017 Sponsor/partner worden van Alliance française?

We zijn op zoek naar partners die geloven in onze projecten. Partners die begaan zijn met het belang van de kennis van de Franse taal en de verspreiding van de Franse cultuur.
Door onze projecten te steunen kunnen we die ook verder uitbouwen, de prijzen van onze cursussen en culturele activiteiten laagdrempelig houden en op die manier meer deelnemers aantrekken.
Lees meer

Home • Alliance française Oost-Vlaanderen

 

Alliance française Oost-Vlaanderen vernieuwt!


Ons CURSUSAANBOD wordt in 2017-2018 gevoelig uitgebreid en vernieuwd.

Meer mensen zullen een cursus vinden die beantwoordt aan hun noden. Een bondig overzicht van dit aanbod leest u reeds op de bladzijde 'CURSUSSEN' van deze website. 

Bekijk nu reeds onze VOLLEDIG NIEUWE WEBSITE

 

www.af-ovl.be

U vindt er alle gedetailleerde info over ons nieuw cursusaanbod en u leest er alles over onze nieuwe niveautest, over de examens en over onze activiteiten voor 2017-2018. Bovendien zal u vanaf nu online kunnen inschrijven voor onze cursussen, later ook voor examens en culturele activiteiten.

De Nederlandse versie van deze nieuwe website is nagenoeg volledig klaar. Gelieve ons te willen verontschuldigen indien er nog enkele schoonheidsfoutjes of kinderziektes te merken zijn. Wij brengen dat spoedig in orde.
Binnenkort komt ook de Franse versie online.
Later op het jaar brengen we ook een Engelstalige versie.

Noteer ook de datum van onze OPEN DEUR :
zaterdag 30 september 2017 
!

 

 

De Alliance française is een officiële en internationale organisatie. Ze heeft tot doel het Frans te onderwijzen en de Franse cultuur te promoten als vector van diversiteit. De Alliance française werd opgericht in 1883 in Parijs. Thans zijn er meer dan 800 afdelingen in 137 landen, verspreid over de 5 continenten.

Alliance française van Oost-Vlaanderen, met zetel te Gent, werd pas opgericht in 2007. Deze jonge vereniging wil, los van elke politieke of filosofische strekking, in een geest van openheid en verdraagzaamheid,

  • diverse culturele en pedagogische initiatieven nemen op het gebied van het onderwijs en de verspreiding van het Frans en de Franse cultuur,
  • diverse cursussen organiseren,
  • toneelvoorstellingen, conferenties, tentoonstellingen, excursies en andere manifestaties organiseren op het gebied van de Franse cultuur,
  • de mogelijkheid bieden officiëel erkende examens Franse taal af te leggen.

Lid worden van de Alliance française Oost-Vlaanderen
Tarieven 2017

- studenten: € 15,00

- individueel lidmaatschap:  € 30,00
- lidmaatschap met partner:  € 45,00
- steunend lid: € 50,00
- steunend lid met partner: € 75,00

- erelid: € 100,00
- erelid met partner: € 150,00

Bedrag te storten op rekeningnummer BE76 0682 4310 8295 van de Alliance française van Oost-Vlaanderen, met de vermelding « lidmaatschap 2017 + naam (of de namen van beide partners)».
Studenten vermelden ook de naam van de onderwijsinstelling.
Nieuwe leden sturen best ook een e-mail naar info@alliancefr-oostvlaanderen.be, met hun adresgegevens.

Degressief tarief voor een gezamenlijk lidmaatschap
Voor mensen die werkzaam zijn in eenzelfde instelling, is het voortaan mogelijk lid te worden als groep.
De tarieven zijn als volgt:
- basistarief lid 1: € 30,00
- tarief 2e tot 4e lid: € 20,00
- tarief 5e tot 9e lid: € 15,00
- tarief vanaf het 10e lid: € 10,00
De volgende gegevens zijn nodig om van dit tarief te kunnen genieten:
- naam en adres van de instelling
- naam, adres, telefoon en e-mail van de contactpersoon
- naam, adres en e-mail van de overige leden

Onze leden worden via onze elektronische nieuwsbrief regelmatig op de hoogte gehouden van onze werking en krijgen korting op alle activiteiten.

Het is ook mogelijk deze nieuwsbrief te ontvangen zonder lid te worden. Stuur dan een mailtje naar infolettre@alliancefr-oostvlaanderen.be

 

Sponsor/partner worden van de Alliance française Oost-Vlaanderen

We zijn op zoek naar partners die geloven in onze projecten. Partners die begaan zijn met het belang van de kennis van de Franse taal en de verspreiding van de Franse cultuur. Door onze projecten te steunen kunnen we die ook verder uitbouwen, de prijzen van onze cursussen en culturele activiteiten laagdrempelig houden en op die manier meer deelnemers aantrekken.

Indien u ons sponsort, dan zorgen wij voor:   Naambekendheid Naargelang van de gekozen formule komt uw logo en info op onze publicaties en op onze website.   Positief imago De naam van uw organisatie of bedrijf wordt verbonden aan een internationaal erkende organisatie die associatie oproept met: • onderwijs en kennis van het Frans • alle aspecten van de Franse cultuurbeleving : theater, literatuur, muziek,….

Interesse? Hier kan het sponsordossier gedownload worden.

Zetel van de vereniging:
Alliance française Oost-Vlaanderen

Krijgslaan 20-22
9000 Gent
+32 9 225 25 29
info@alliancefr-oostvlaanderen.be

Voorzitter
Luc Van Kerchove
luc.van.kerchove@skynet.be

Pedagogisch coördinator
Stéphanie Pelinski
s.pelinski@alliancefr-oostvlaanderen.be

Raad van Bestuur
Luc Van Kerchove, voorzitter
Jacques Eichperger, ondervoorzitter
Thérèse De Meersman, secretaris-penningmeester
François Deren
Marc Callant
Peter Vandendriessche
Anja Deveugle
Pierre Schoentjes
Griet Theeten
Jacqueline Verstraeten


Volg ons op facebook

facebook.jpg

francais