Examens

 

De DELF- en DALF-examens: korte omschrijving

DELF (Diplôme d’études en langue française) en DALF (Diplôme approfondi de langue française) zijn officiële diploma’s, uitgereikt door het Franse ministerie van onderwijs, om de taalvaardigheid Frans te attesteren van niet-Franstaligen.

DELF bestaat uit vier onafhankelijke diploma’s die overeenkomen met de vier niveaus van het Europees referentiekader voor talen (A1 - A2 - B1 - B2).
DALF bestaat uit twee onafhankelijke diploma’s die overeenkomen met de twee niveaus van het Europees referentiekader voor talen (C1 - C2).
Per niveau worden de volgende vier competenties geëvalueerd: luistervaardigheid, spreekvaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid.

De examens kunnen afgenomen worden in 900 goedgekeurde examencentra die verspreid zijn over 154 landen.


De DELF en DALF examensessies in Alliance française Oost-Vlaanderen 

Elk jaar organiseert Alliance française Oost-Vlaanderen (Krijgslaan 20-22, 9000 Gent, België) drie examensessies “DELF DALF TOUT PUBLIC”: in maart, juni en december.

Meer informatie over de examens DELF en DALF vindt u op de site van CIEP (Centre International d'Etudes Pédagogiques):

http://www.ciep.fr/delfdalf/presentation-delf.php

http://www.ciep.fr/delfdalf/presentation-dalf.php

http://www.ciep.fr/delf-prim/index.php

 

EXAMENSESSIES DELF DALF 2017

 

Tarieven 2017

DELF A1:    99,00 €
DELF A2:  104,00 €
DELF B1:  114,00 €
DELF B2:  130,00 €
DALF C1:  156,00 €
DALF C2:  181,00 €

Studenten die een cursus volgen bij Alliance française Oost-Vlaanderen krijgen een verminderd tarief! 
DELF A1:    84,00 €
DELF A2:    89,00 €
DELF B1:    99,00 €
DELF B2:  115,00 €
DALF C1:  141,00 €
DALF C2:  166,00 €

 

EXAMENSESSIE DECEMBER 2017

DELF DALF TOUT PUBLIC

Inschrijvingen voor de examensessie TOUT PUBLIC december 2017

De kandidaten voor de examensessie “DELF DALF TOUT PUBLIC” van december 2017 kunnen zich inschrijven
vanaf 2 oktober tot 3 november 2017 door middel van een te downloaden inschrijvingsformulier.  

Dit formulier moet verzonden worden uiterlijk de laatste dag van de inschrijvingen,

- ofwel per e-mail naar examens@alliancefr-oostvlaanderen.be

- ofwel via de post naar Alliance française Oost-Vlaanderen, Krijgslaan 20-22, 9000 Gent. (Een verzending per post moet bevestigd worden per e-mail.)

Wie zich inschrijft, gaat akkoord met de algemene voorwaarden.

Op het moment van inschrijven verklaren de kandidaten kennis genomen te hebben van de informatienota betreffende de verwerking van persoonlijke gegevens en het toegangsrecht tot informatie.

De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld. Betaling via overschrijving op het rekeningnummer BE76 0682 4310 8295 van Alliance française Oost-Vlaanderen (Code BIC: GKCCBEBB)

Na het afsluiten van de inschrijvingen krijgen de kandidaten per e-mail een oproep met daarin de precieze uurregeling. De kandidaten worden geacht om ontvangst van deze e-mail te bevestigen en om deze uurregeling nauwkeurig te respecteren.

In principe valt het mondeling examen op dezelfde dag als het schriftelijk. Indien er voor eenzelfde niveau echter veel kandidaten zijn, is het mogelijk dat een deel van de kandidaten het mondeling examen op een andere dag moet afleggen, meestal de dag voor of de dag na het schriftelijk examen. 


  Kalender voor de sessie december 2017

DELF A1 - maandag 04-12-2017 
schriftelijk examen: om 15u00 (duur: 1 uur 20 min.) 
mondeling examen: individuele uurregeling (duur: 20 min.)

DELF A2 - maandag 11-12-2017
schriftelijk examen: om 15u00 (duur: 1 uur 40 min.) 
mondeling examen: individuele uurregeling (duur: 20 min.)

DELF B1 - dinsdag 05-12-2017
schriftelijk examen: om 15u00 (duur: 1 uur 45 min.) 
mondeling examen: individuele uurregeling (duur: 25 min.)

DELF B2 - dinsdag 12-12-2017 
schriftelijk examen: om 15u00 (duur: 2 uur 30 min.) 
mondeling examen: individuele uurregeling (duur: 50 min.)

DALF C1 - donderdag 07-12-2017  
schriftelijk examen: om 13u30 (duur: 4 uur) 
mondeling examen: individuele uurregeling (duur: 1 uur 30 min.)

DALF C2 - donderdag 14-12-2017  
schriftelijk examen: om 13u30 (duur: 3 uur 30 min.) 
mondeling examen: individuele uurregeling (duur: 1 uur 30 min.)

 

Voorbereidende examentraining niveau C1

- Een goed opgebouwde examentraining voor wie het examen DALF C1 goed voorbereid en in de beste condities wil afleggen !
- Collectieve sessies – examensimulaties – oefeningen voor thuis – individuele feedback  

Sessie 1 (in groep) – woensdag 11 oktober 2017 van 18u00 – 21u00 (3 lesuren)
- Hoe is het examen opgebouwd ? Hoe verloopt het examen ?
- Evaluatiecriteria
- Goede examentechnieken
- Simulatie gedeelte luistervaardigheid
- Voorstelling gedeelte leesvaardigheid (met huistaak)
- Voorbereiding gedeelte schrijfvaardigheid (synthese en essai)  

Sessie 2 (in groep en individueel) – woensdag 8 november 2017 vanaf 18u00 (1 lesuur en 10mn individuele begeleiding)
- Voorbereiding gedeelte spreekvaardigheid (met reële voorbeelden)
- Correctie leesvaardigheidstest
- Individuele feedback over de schrijfvaardigheidsoefening (10mn per cursist)  

Sessie 3 (individueel) – woensdag 22 november 2017 (individuele uurregeling / 40mn per cursist) : simulatie gedeelte spreekvaardigheid met onmiddellijke feedback  

De lessen hebben plaats in PCVO Het Perspectief (Nonnemeersstraat – lokaal D0.34). (onder voorbehoud)

Tarief : 75,00 €

Minimum 6 en maximum 10 deelnemers

 

Terug naar vorige pagina  

 

Terug naar vorige pagina

francais